Beeldmerk_Zonnepark_Tichelrijt3

Samen investeren in een duurzame toekomst!

Haal meer energie uit de zon!

Over ons

Drie bestuursleden van Burgerzonnepark Tichelrijt 3 B.V. hebben vennootschap opgericht om het mogelijke te maken obligaties (“Ticheldelen”) uit te geven in opdracht van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM).

Deze vormen nu ook het bestuur van de besloten vennootschap. Het bestuur wordt gevormd door Jeroen Kok, Jos Feijen en Harmen de Kool. Het bestuur zorgt voor de uitgave van de Ticheldelen en de informatieverstrekking via deze website.

Voor de financiële processen zijn de bestuurders verantwoordelijk, zoals het uitkeren van de jaarlijkse rente en aflossing. De administratie, service en voorlichting heeft de B.V. in handen van Energie Dongen gelegd.  Via het Energieloket Dongen in de Cammeleur kan elke betrokkene informatie inwinnen en hulp en uitleg vragen.

Hetzelfde geldt voor de inspraak van houders van Ticheldelen, de Stichting Obligatiehouders Burgerzonnepark Tichelrijt. Het ligt voor de hand dat het bestuur een vergadering van obligatiehouders bijeenroept wanneer er belangrijke besluiten zijn te nemen.  De stichting vertegenwoordigt de belangen van alle obligatiehouders, die zich door deelname aan het Burgerzonnepark Tichelrijt 3  steeds gebonden zijn zich door deze stichting te laten vertegenwoordigen.

Nieuws