Beeldmerk_Zonnepark_Tichelrijt3

Samen investeren in een duurzame toekomst!

Haal meer energie uit de zon!

Voorbeeld inschrijfformulier

Op [datum] is [uw naam] ingeschreven voor verwerving van achtergestelde annuïtaire obligaties die onder de naam Ticheldelen worden aangeboden en uitgegeven door Zonnepark Tichelrijt 3 B.V. (‘Tichelrijt’).

De inschrijving betreft [aantal] Ticheldelen, wat neer komt op een inleg van [totaalbedrag] euro.

Voorwaarden
[Uw naam] heeft kennisgenomen van de projectinformatie die bestaat uit de obligatievoorwaarden, het informatiedocument en de statuten van de Stichting Obligatiehouders Burgerzonnepark Tichelrijt.

[Uw naam] aanvaardt de obligatievoorwaarden en onderwerpt zich daar onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan, behoudens de wettelijke herroeptermijn van 14 dagen na inschrijving.

Obligatieovereenkomst
Door inschrijving is [Uw naam] een overeenkomst aangegaan met Zonnepark Tichelrijt 3 B.V. waarvan de obligatievoorwaarden integraal deel uitmaken.

Lastgeving
Tevens verleende [Uw naam] een last en volmacht aan de Stichting Obligatiehouders Burgerzonnepark Tichelrijt. Dit betreft de belangenbehartiging door de Stichting zoals bedoeld in artikel 15 van de obligatievoorwaarden.

Gegevens van inschrijver
[uw gegevens]
[uw naam]
[geboortedatum]
[adres]
[postcode] [woonplaats]
[e-mail]
[telefoonnummer]
[IBAN]
[IBAN ten name van]

De inschrijving werd verricht door [uw naam].

Gegevensverwerking
De gegevens van deze inschrijving worden verwerkt in de Coöperatieve Gegevensverwerking Dongen. Contactpunt voor deze gegevensverwerking is: Energie Dongen Samen Duurzaam (Coöperatieve Vereniging Samenwerkend Dongen U.A.).

E-mail:              tichelrijt@energiedongen.nl
Telefoon:        0162 238000
Bezoek:           De Cammeleur, openingstijden 9.00 -12.00 dinsdag woensdag donderdag

Raadpleegbaarheid
Deze inschrijving is elektronisch vastgelegd in de administratie van Tichelrijt, en kan worden ingezien via de Coöperatieve Gegevensverwerking Dongen (https://energiedongen.mijnenergiesamen.nl). De obligatievoorwaarden blijven raadpleegbaar via het internet domein: www.zonneparktichelrijt.nl.

Bewijsstukken
Tichelrijt kan nadere bewijsstukken verlangen (waaronder: identiteitsbewijs, uittreksel KvK, bankafschrift) alvorens tot toewijzing van Ticheldelen over te gaan.

Terzake van deze aanbieding bestaat geen wettelijke verplichting tot het algemeen verkrijgbaar stellen van een prospectus dat is goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Op de aanbieding wordt ook geen toezicht uitgeoefend door de AFM.

Zonnepark Tichelrijt 3 B.V. is gevestigd in Tilburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74015125. Adres: Goirleseweg 15, 5026 PB Tilburg. E-mail adres: info@zonneparktichelrijt.nl. BTW nummer: NL 859.744.401.B01.

Stichting Obligatiehouders Burgerzonnepark Tichelrijt is gevestigd in de gemeente Dongen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80047920. Adres: Sint Josephstraat 30, 5104 EE Dongen. E-mail adres: tichelrijt@energiedongen.nl 

Nieuws